یرقان ( زردی )

علت بیماری : سبب یرقان زرد پخش شدن صفرای خالص بدون عفونت در بدن است که با خون آمیخته شده که علت آن ضعف نیروی نگهدارنده کیسه صفرا یا گرفتگی در مجرای کیسه صفرا و کبد است و گاهی زیادی ترشح صفرا سبب یرقان زرد است .گاهی ورم کبد باعث میشود که به مجرای کیسه صفرا فشار وارد شود و آنرا میبندد و در نتیجه صفرا در خون باقی میماند و گاهی از گزش و نیش بعضی حیوانات گزنده این بیماری پیدا میشود
به هر حال اگر علایم صفرا ظاهر باشد(در قسمت مقالات میتوانید به مطالعه علایم صفرا بپردازید)مانند زردی چشم و بدن، رنگ پیشاب مایل به قرمزی و مدفوع شدیدا زرد و گاه مدفوع به سفیدی میگراید، علاجش نقوع مربع میباشد و اما اگر یرقان سیاه باشد سببش پخش سودا در بدن است و علامتش این است که رنگ بیمار گرفته میشود، رنگ ادرار مایل به سیاهی و مدفوع با قدری یبوست دفع میشود که در اینصورت باید ابتدا به پاکسازی سودا از بدن پرداخت و سپس با معجون سنا و حب الدند سودا را از بین برد تا کم کم رنگ بیمار طبیعی شده و آثار یرقان سودایی محو شود
علائم بیماری : نشانی یرقان زرد ، زردی چشم و بدن است و در گاهی مواقع بستر و لباسهای بیمار زرد میشود ،پیشاب بیمار مبتلا به یرقان زرد غلیظ و قرمز مایل به سیاه و مدفوعش به شدت زرد است و گاهی رنگ ادرار و مدفوع به سفیدی میگراید. این بیماری گاهی با تب و گاهی بودن تب است برای درمانش بعد از رفع سبب یعنی آماسها (ورمها) و گرفتگیها و ... باید نخست به پاکسازی پرداخت و داروهای مناسب که عبارتند از نقوع مربع ، تبد معدنی ، آب پنیر همراه با سکنجبین،سقمونیا انتیمون (البته اگر بیمار تب داشته باشد سقمونیا نباید مصرف شود) به بیمار بدهند . به این ترتیب بیماری بهبود می یابد

/ 0 نظر / 46 بازدید