# متفرقه

روش های مطالعه

پرقدرت ترین روش علمی مطالعه شامل مراحل زیراست. 1-خواندن اجمالی،پیش مطالعه 2-سوال گذاری(قبل ازخواندن،هنگام خواندن،بعدازخواندن) 3-دقیق خواندن 4-یاداشت برداری 5-تفکرعمیق 6-اصلاح وبازنگری 7-بازگوکردن باصدای بلند،به خودپس دادن 8-مرورکردن مرحلۀ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید