درد دندان

علت بیماری : این درد یا از جهت مغز است که در هنگام ابتلا به نزله ها روی میدهد و یا اینکه خود دندان فاسد و به اصطلاح کرم خورده شده که در این مواقع کرم خوردگی قابل دیدن است و یا از معده است که در این مورد درد در هنگام سنگینی و خوردن غذاهای بخار انگیز بیشتر میشود و گاهی درد دندان به خاطر جمع شدن بخارات در زیر آن است و بر دندان فشار می آورد و در این موارد درد حالت موجی دارد و جابجا میشود
علائم بیماری : دندان درد بسیار واضح است و هیچ علامت برای آن لازم نیست ولی انواع آن علامت متفاوتی دارند که در قسمت علت بیماری ذکر شد

/ 0 نظر / 24 بازدید