خواص طبی برخی از گیاهان

سنبل‏الطیب که نام علمى آن «والرین مى‏باشد،فیسینالیس‏» (3) گیاهى است که براى بهتر کردن خواب توصیه مى‏شود.

در سال 1985م در آلمان کمیسیونى به نام (اى) مقدار 2 تا 3 گرم‏از این گیاه را در درمان بى‏قرارى و اختلال در خواب بر اثرناراحتى اعصاب را سودمند یافتند.

به هر حال برخى از صاحب‏نظران بر این باورند که چند هفته پس ازشروع درمان، اثر این گیاه بر خواب آشکار مى‏شود.

همان‏گونه که یادآورى کردیم، گیاهان دیگر نیز مانند «پاسى‏فلورین‏» (4) یا گل ساعت‏براى خواب سودمند هستند.

داروهاى گیاهى موقع مسافرت

هنگام مسافرت به سبب خوردن غذاهاى غیر معمول، در جاها و یاساعات غیر معمول ممکن است معده ناراحت‏شود. آخر معده از چدن‏ساخته نشده است که هر چیز را در آن بریزند تحمل نماید.

خوشبختانه برخى از گیاهان داروئى مى‏توانند در پیش‏گیرى ازناراحتى معده موثر باشند:

بابونه

در راس این گیاهان بابونه قرار دارد.

در گل بابونه وجودنوئیدهائى‏» (5) دارند. اینها ترکیباتى‏هستند که انقباض دردناک معده را کاهش مى‏دهند. روغن فرار آنها،تورم را کم مى‏کند و از نفخ روده مى‏کاهد.

گل بابونه تازه خشک شده بهتر است.

آن شامل تارهاى گل و مقدار کمى از مواد اطراف گل است، دقت‏کنید که مرکز زرد سر گل‏هاى کوچک توخالى باشد نه پر که این‏بهترین نوع گل بابونه است.

یک قاشق قهوه‏خورى گلهاى خرد شده بابونه را براى هر یک فنجان‏آب‏جوش بریزید مثلا اگر بخواهید چهار فنجان درست کنید چهار قاشق‏گل را به داخل آبى که مقدار آن چهار فنجان باشد بریزید، روى‏آن را بپوشانید و 15 دقیقه صبر کنید تا دم بکشد و سپس آن رابپالائید (یعنى از صافى بگذرانید) و یک فنجان از آن را وسط غذامیل نمائید(روزى سه تا چهار فنجان).

نفخ معده را با نعناع برطرف کنید

نعناع باعث آروغ زدن مى‏شود که این خود نفخ معده را برطرف‏مى‏کند یک قاشق قهوه‏خورى برگهاى خشک کرده شده نعناع را در یک‏فنجان نیمه‏پر از آب جوشان برزید و بهم بزنید. مدت 5 تا 10دقیقه آن را بپوشانید و سپس بپالائید. و 3 یا 4 بار در روز وهر بار یک قاشق قهوه‏خورى از آن را میل نمائید.

در کسانى که ترشى معده به مرى برمى‏گردد و به اصطلاح ترش‏میکنند، ممکن است از خوردن چاى نعناع احساس ناراحتى بکنند.

بادیان و زیره (7) سیاه هر یک از اینها نیز در رفع‏سوء هاضمه موثر هستند. چاى هرکدام از اینها خوش‏مزه است. براى‏درست کردن چاى هر یک از آنها، یکى از آنها را انتخاب کنید ویک قاشق قهوه‏خورى در یک فنجان آب جوش بریزید، بهم بزنید، روى‏آن را بپوشانید و مدت 15 دقیقه صبر کنید و پیش از نوشیدن‏بپالائید.

خاصیت ضد انعقادى برخى از گیاهان برخى از گیاهان زمان انعقادیعنى مدت لخته شدن خون را افزایش مى‏دهند.

مى‏دانیم که لخته خون و گیر کردن آن در رگهاى کوچک قلب و مغز،باعث‏سکته مغزى و حمله قلبى مى‏گردد در صورتى که رقیق شدن خون‏از بهم چسبیدن «پلاکت‏ها» و در نتیجه از لخته شدن خون جلوگیرى‏مى‏کند. برخى از گیاهان مانند سیر، زنجبیل و پونه داراى چنین‏خاصیتى هستند.

توجه

اگر تحت درمان با داروهاى ضد انعقاد خون هستید، باید در خوردن‏گیاهان یاد شده افراط نکنید و نیز اگر تحت عمل جراحى قرارخواهید گرفت و یا دندان شما کشیده خواهد شد، بهتر است، چندروز از خوردن آنها خوددارى کنید.

آیا گیاهان مى‏توانند در مبارزه با سرطان سودمند باشند؟

پاسخ برخى از کارشناسان در مورد پرسش بالا مثبت است. آنان درمبارزه با سرطان چنین رویائى را در سر مى‏پرورانند.

از آنجائى که هر دردى را دوائى هست،به احتمال قوى در پژوهش‏سرطان به این نتیجه خواهند رسید که گیاهان در درمان سرطان‏بسیار موثر است. این یک تئورى یا نظریه خیالبافانه یابلندپروازانه نیست‏بلکه نظر کارشناسان پرآوازه سرطان است.

امروزه عده‏اى از کارشناسان برجسته و نامدار در این رشته، روى‏اثر گیاهانى مانند «جنسنگ‏» (8) -گیاهى است چینى- زردچوبه، وقارچ از نوع «ریشى‏» و تعداد دیگرى از گیاهان تحقیق مى‏کنند.

اما واقعیت این است که در حال حاضر شواهدى نیست که گیاهى‏بتواند سرطان را بهبود بخشد، و هنوز دلیلى وجود ندارد که‏گیاهى بتواند به تنهائى اثرى بر روى سرطان داشته باشد، اما درعین‏حال دلائلى وجود دارند که گیاهان مى‏توانند در این بیمارى‏موثر باشند و دوشادوش درمانهاى معمولى سرطان مانند شیمى‏درمانى‏و پرتودرمانى، پیشرفت‏سرطان را متوقف نمایند و این نوع درمان‏ترکیبى مى‏تواند باعث راحتى در کیفیت زندگى بیمار و در برخى ازموارد سبب توقف پیشرفت‏سرطان بشود.

گرچه در این مورد نیز باید سالها پژوهش شود ولى تا کنون نتایج‏امیدبخشى نیز در بکار بردن گیاهان، توام با درمانهاى معمولى‏شیمى‏درمانى و پرتودرمانى به دست آمده است.

دلیل این که تاکنون در این باره کمتر بحث‏شده، این است که‏هنوز نتایج قطعى به دست نیامده است و انگهى درمانگاههاى معتبرجهان که از چنین شیوه‏هائى استفاده مى‏کنند، از ترس عیب‏جوئى وسرزنش همکارانى که به این‏گونه مداوا اعتقاد ندارند، نتیجه‏مطالعات و پژوهش‏هاى خود را تا رسیدن به هدف مطلوب منتشرنمى‏کنند.

ظهور فرضیه‏هاى تازه در این مورد

آیا گیاهان طبى مى‏توانند سرطان فعال را درمان کنند؟ آیا آنهامى‏توانند از عود سرطان درمان شده جلوگیرى نمایند؟ در حال حاضراینها نظریه‏هائى هستند که ارائه شده‏اند. این نظریه‏ها به وسیله‏شواهد و دلایل کافى مورد پشتیبانى قرار مى‏گیرند.

گیاهان ممکن است، به‏طور غیر مستقیم، سرطان را به سبب تحریک‏دستگاه دفاعى بدن دفع بکنند. در سالهاى اخیر دانشوران‏کوشیده‏اند مواد موثره گیاهان را که عملا ضد سرطان است، پیداکنند به‏طورى که در«لایکوین‏» (11) گوجه فرنگى که چنین خاصیتى دارند،یافته‏اند.

در گیاهان ده‏ها نوع از این مواد شیمیائى وجود دارند که ممکن‏است‏بمانند داروهاى شیمیائى داراى اثر درمانى باشند. تاکنون‏چندین داروى ضد سرطان از گیاهان تهیه کرده‏اند که معروف‏ترین‏آنها است «توکسول‏» (12) که از درخت «صور» (13) یا سرخداراستخراج شده است.

در واقع حدود 25% داروها که روزانه بر علیه بیماریها بکارمى‏روند، اساسا از گیاهان تهیه مى‏شوند. بسیارى از این گیاهان‏شیمیائى یا داروئى براى پیش‏گیرى از سرطان، آنهم غالبا به سبب‏مسدود کردن عمل سرطان‏زائى بکار مى‏روند.

به سخن دیگر این که از آزار رساندن مواد سرطان‏زا به یاخته‏هاى‏بدن که باعث‏شروع بیمارى مى‏شود، جلوگیرى مى‏نمایند. به‏طور مثال‏مطالعه روى سیر و پیاز نشان داده است که اینها داراى موادى‏هستند که باعث تسهیل خروج مواد سرطان‏زا از بدن مى‏شوند. و نیزاز تکثیر یاخته‏هاى سرطانى جلوگیرى مى‏کنند.

پژوهشگران مى‏گویند بین خوردن سیر و پیاز و کم شدن خطر بروزسرطان ارتباطى وجود دارد و نیز دانشوران بر این باورند وقتى‏که درمانهاى معمولى مانند پرتودرمانى و شیمى‏درمانى سرطان رابهبود مى‏بخشند، این گیاهان ممکن است از عود بیمارى جلوگیرى‏کنند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید