خفقان قلب

علت بیماری : این بیماری به علت امتلاء رگهای قلب از خون پیدا میشود و نیز ممکن است از زیادی رطوبت پرده ای که قلب را در بر میگیرد باشد و گاهی از چیرگی حرارت صفرایی و گاهی نیز از بخار هایی است که بسوی قلب میروند. و در بعضی اوقات ممکن است سبب چیرگی خون در مزاج باشد و علامتش همان علامات عمومی غلبه خون است و سرخی چهره بیمار ، شدت یافتن تپش سرخ رگها و نفس نفس زدن بیمار است
علائم بیماری : نگرانی واسترس بی مورد، تب

/ 0 نظر / 27 بازدید