انواع خطاها در اینترنت

 

905.کاربر به علت سررسید تاریخ Relative Expiration مجوز ورود ندارد.

 

906.اعتبار کاربر به پایان رسیده است.

 

907.رمز عبور اشتباه وارد شده است.

 

908.اتصال همزمان کاربر بیشتر از تعداد مجاز میباشد.

 

909.رخ دادن اشکال پیش بینی نشده است.

 

910.کاربر از این MAC ادرس اجازه اتصال ندارد.

 

911.کاربر از این IP ادرس اجازه اتصال ندارد.

 

912.کاربر نمیتواند همزمان از 2 سرویس اینترنت و VOIP استفاده کند.

 

913.کاربر از این Caller ID اجازه اتصال ندارد.

 

914.میزان استفاده زمانی در این دوره به پایان رسیده است.

 

915.میزان استفاده حجمی کاربر در این دوره به پایان رسیده است.

 

916.سرور در حال  تعمیر میباشد.

 

917.مدیر سیستم به کاربران اجازه ورود نمیدهد.

 

________________________________________

WINDOWS EROR

600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .

601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .

602 . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.

603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .

604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .

606 . Port شناسایی نمی شود .

607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .

608 . راه انداز مودم نصب نشده است .

609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .

610 . بافر ندارد .

611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .

612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .

613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .

614 . سرریزی بافر .

615 . Port پیدا نشده است .

616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

617 .Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .

618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).

619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).

620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .

622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .

623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .

624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .

625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .

626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .

627 . کلید را نمی تواند بیابد .

628 . Port قطع شد .

629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).

630 . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .

631 . Port توسط کاربر قطع شد .

632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .

633 .

/ 0 نظر / 81 بازدید