زندگی نامه ایزاک نیوتن

نیوتن آموزش ابتدایی رسمی نیوتن در دو مدرسه کوچک دهکده های اسکلینگتن وراچفورد صورت گرفته بود که هر دو برای رفت و آمد روزانه به خانه او نزدیک بودندچنین به نظر می رسد که اول بار داییی او که کشیشی به نام ویلیام آیسکاف بوده استمتوجه شد که در نیوتن استعدادی مافوق کودکان عادی وجود دارد.
بدین ترتیب ویلیامآیسکاف مادر را مجاب کرد که کودک را به دانشگاه کمبریج (که خودش نیز از شاگردانقدیمی این دانشگاه بود) بفرستند زیرا مادر نیوتن قصد داشت وی را در خانه نگهدارد تادر کارهای مزرعه او را کمک کند در این هنگام نیوتن 15 ساله بود کمبریج در آن زماندیگر آکسفورد را از مقام اولی که داشت خلع کرده به قلب پیوریتانیسم انگلیس و کانونزندگی روشنفکری آن کشور بدل شده بود. نیوتن در آنجا مانند هزاران دانشجوی دیگر دورهکارشناسی، خود را غرق مطالعه آثار ارسطو و افلاطون می کرد نیوتن در یکی از روزهایسال 1663 یا 1664 شعار زیر را در کتابچه یادداشت خود وارد کرد. «افلاطون دوست من وارسطو هم دوست من است اما بهترین دوست من حقیقت است.» او از کارهای دکارت در هندسهتحلیلی شروع کرده سریعاً تا مبحث روشهای جبری پیش آمده بود در آوریل 1665 که نیوتندرجه کارشناسی خود را گرفت دوره آموزشی او که می توانست چشمگیرترین دوره در کلتاریخ دانشگاه باشد بدون هیچگونه شناسایی رسمی به اتمام رسید. در حدود سال 1665 مرضطاعون شیوع یافت و دانشگاه دانشجویان خود را مرخص کرد نیوتن به زادگاه خود مراجعهکرد همین موقع بود که هوش و استعداد نابغه بزرگ آشکار گشت زیرا تمام کتابها و جزوههای خود را در دانشگاه جا گذاشته بود فکر خود را آزاد گذاشت که به تنهایی از منابعخاص خود استفاده کند در این هنگام نیوتن بیش از بیست و دو سال نداشت ولی بیش ازارشمیدس و دکارت درباره معرفت ساختمان جهان دقیق شده بود نیوتن ضمن دو سالی که دروولستوپ بود «حساب عنصار بی نهایت کوچک» «قانون جاذبه عمومی» را کشف کرد و تئورینور را بنیان گذاشت این داستان که سقوط سیبی از درخت نیوتن را به فکر کشف نیرویجاذبه عمومی انداخته است به نظر درست می آید او از آن لحظه این پرسشها را برای خودمطرح کرد: چرا سیب به پایین نه به بالا سقوط می کند؟ و چرا ماه بر زمین نمی افتد. این اندیشه ها بعدها او را به کشف قانون گرانش رهنمون شدند هنگامی که نیوتن چندینسال بعد پاسخ این پرسش را توانست بیابد در واقع یکی از قانونهای فیزیک را کشف کردهبود که بر تمام عالم حکمفرماست «قانون نیروی گرانش زمین.» او پس از شیوع طاعون وبازگشت به ملک زراعی مادرش، طی 18 ماه به آگاهیها و کشفهایی بیش از آنچه کهدانشمندان دیگر در تمام طول عمر خود دست می یابند، دست یافت او در این مدت ساخت وساز قانون نیروی گرانش را آغاز کرد او درباره نور و رنگهای آن پژوهش کرد دلیل جزر ومد را کشف کرد قوانین و حرکات بخصوصی را به درستی تشخیص داد و معادله هایی برای آننوشت که بعدها اساس و بنیان دانش مکانیک شد در مورد نیروی گرانش نیوتن معتقد بود کهنه تنها زمین چنین نیروی گرانشی دارد بلکه تمام اجسام و اجرام چنین خصوصیتی دارند. روزی که او منشوری را در دست گرفت و اجازه داد تا پرتو نور خورشید از میان آن عبورکند او با این کار کشف کرد که نور سفید به هنگام ورود به منشور شیشه ای منحرف میشود و به هفت پرتو نور اصلی با رنگهای گوناگون تجزیه می شود آنها رنگهای رنگین کمانهستند که طیف یا بیناب نامیده می شوند و عبارتند از: سرخ، نارنجی، زرد، سبز، ابی،نیلی و بنفش. او تمام این کشفیات را در یک دوره زمانی 18 ماه به انجام رسایندبالاخره طاعون ریشه کن شد و او به لندن برگشت تا تحصیلات خود را به پایان برد. اوسه سال پس از آن را صرف کاوش و پژوهش در ماهیت و طبیعت نور کرد همچنین نخستیندوربین نجومی آیینه ای را ساخت تلسکوپ آیینه ای رصد خانهن مونت پالومار درکالیفرنیا نیز که آیینه آن پنج متر قطر داد براساس اصول و قواعل نیوتن بنا شده است. نیوتن در اثر مطالعات فراوان مبتلا به ناراحتی عصبی شد از دو ناراحتی عصبی که نیوتنپیدا کرد اولی ظاهراً در سال 1678 و دومی در سال بعد از فوت مادر او بود در ایندوره وی به مدت شش سال از هر گونه مکاتبه ای مربوط به تلاشهای ذهنی دست کشید به هرصورت عالم کیهانی بود. دوران مابین 1684 و 1686 از نظر تاریخ فکری بشر مقام ارجمندیدارد در این دوران هالی توانست با تدبیر بسیار نیوتن را وادار کند که اکتشافا تخویشرا در نجوم و علم حرکات به منظور انتشار تدوین کند و نیوتن نیز به این کار رضایتداد در سال 1687 در سن چهل و پنج سالگی قانون جاذبه زمین و سه قانون درباره حرکت رادر کتابش که به زبان لاتین نوشته شده بود و «اصول» (Principle) نام داشت با خرجهالی منتشر کرد نیوتن به مطالعات عظیم دیگری پرداخت که حتی امروزه نیز کامل نشدهاست و آن اینکه با به کار بردن قوانین علم حرکات و قانون جاذبه عمومی فرورفتگی زمینرا در دو قطب آن که نتیجه دوران روزانه زمین به دور محورش می باشد محاسبه کرد و بهکمک این محاسبه درصدد بر آمد سیر تکامل تدریجی سیاره را مورد مطالعه قرار دهد. نیوتن تغییرات وزن اجسام را برحسب تغییر عرض جغرافیایی مکان به دست آورد و نیز ثابتکرد که هر جسم توخالی که به سطوح کروی متحد المرکز و متجانس محدود شده باشد نمیتواند هیچگونه نیرویی بر اجسام با ابعاد کوچک که در نقطه غیرمشخصی در داخل آن قرارداشته باشند اعمال کند نیوتن در پاییز سال 1692 هنگامیکه به پنجاه سالگی نزدیک میشد به سختی مریض و بستری شد به طوری که از هرگونه قوت و غذایی بیزار شد و دچاربیخوابی مفرط گردید که به تدریج به بی خوابی کامل تبدیل شد خبر کسالت شدید نیوتن درقاره اروپا انتشاریافت لیکن بعد از آنکه خبر بهبود او را دادند دوستانش شادمانگشتند. حکومت بریتانیا به منظور قدردانی از خدمات این دانشمند بزرگ یک منصب بسیاربالای دولتی به وی اعطا کرد او در سال 1700 میلادی به عنوان خزانه داری کل سلطنتیمحسوب شد منصبی که تا اخر عمرش آن را حفظ کرد در همان سال به عضویت آکادمی علمیفرانسه نیز انتخاب شد در سال 1705 علیا حضرت ملکه آن (ملکه انگلیس) به وی عنوان «سر» اعطا کرد و به احتمال قوی اعطایاین افتخار بیشتر به مناسبت خدمات او درضربمسکوکات بوده است تا به ع

/ 0 نظر / 40 بازدید