روش نمک درمانی

روش نمک درمانى نوعى نظام دارویى است که هر نوع بیمارى بستگى به آشفتگى‏هاى تعادل یک یا چند نمک غیرآلى بدن دارد.

این روش چگونه عمل می کند؟

نمک درمانى روشى متکى به این اصل است که عوارض و آثار بیمارى‏ها به علت کمبود حداقل یکى از آن 12 نمک غیرآلى در بدن انسان پدید مى‏آیند. این روش درمانى به واقع نوعى روش خود یارى یا خود درمانى است.

روش اجرا چگونه است؟

نخستین کارى که شخص بیمار براى استفاده از این روش خود درمانى باید کند این است که مطمئن شود علایم و ناراحتى‏هایى که در خود مى‏یابد متعلق به کدام بیمارى هستند. پس از آن که بیمار از نوع بیمارى خود کاملاً مطمئن شد او فهرست دارویى روش نمک درمانى را مطالعه مى‏کند و داروى مناسب بیمارى خود را انتخاب مى‏کند

این نمک‏ها مانند داروهاى طب هومیوپتى عمل مى‏کنند. روش نمک درمانى را مى‏توان شاخه‏اى از طب هومیوپتى به شمار آورد.

چون این نمک‏ها به طریق داروسازى طب هومیوپتى تولید مى‏شوند احتمالاً عدم تعادل‏هاى انرژیایى اساسى را که تولید کننده علایم مشهود بیمارى هستند اصلاح مى‏کنند.

این نمک‏ها کمبودها و محدودیت‏هاى خاص خود را دارند ولى به عنوان داروهاى خود درمانى و کمک‏هاى اولیه نه تنها به خوبى هر داروى دیگر بلکه بیش‏تر، امن‏تر و ارزان‏تر هستند.

/ 0 نظر / 29 بازدید