اموزش 102 زبان زنده دنیا با قیمت بسیار کم

بعد از شنیدن تلفظ لغت شما می توانیدصدای خودتان را ضبط کنید و
بعد تفاوت هر دو را بشنوید . طرزتفکر تصویری تلفظ ها یک پیشرفت عالی
در این برنامه محسوب میشود


.

اصو لها

این برنامه اکثر زمینه ها را شامل می شود و چون ما علاقمندبه
دیدن نو شته ها و تمرینات دستوری بیشتر هستیم اینمسئله
باعث می شود که این برنامه پیچیده تر شود و یک زمینهکامل
و عالی برای ایجاد دانش زبان فراهم کند.

سهولت استفاده از بر نامه


حتی اگر برای اولین بار از نرم افزاراستفاده می کنید لازم نیست
به کاربر غیر خود کار مراجعه کنیدزیرا همه چیز واضح و آشکار است.
و نیازی به توضیح ندارد
.

تاثیر این بر نامه این برنامه ازمطالب و اطلا عاتی صوتی و تصویری برای کمک به یاد گیری شما استفاده می کند . شما میتوانید در زمان

دلخواه درسها را مرور کرده تا به راحتی آموزشببینید و پیشرفت کنید.

اگر شما فقطاز این نرم افزار استفاده کنید سطح لغت و تلفظ شما پیشرفت

گسترده ای خواهد کرد . کمک و تایید فنی

این نرم افزار نیازی به کمک و پشتیبانیندارد اما برای مواقع نیاز یک دکمه
Help
با کمی توضیحاتآموزشی وجود دارد.


خلاصه
:

این نرمافزار یک بر نامه lnteractive می باشد تا بتواند به راحتی به شما

آموزش دهد . این نرم افزار به افزدوه شدن لغات و پیشرفت کردنتلفظ
شما کمک زیادی می کند شما با کاربرد از این نرم افزارمی توانید در واقع یک لهجه از میان زبانهای دنیا انتخاب کنید و بعد از معنا و
گویش صحیح و روان آن استفاده کنید.

این نرم افزار یک تحول در یاد گیری زبان خارجه محسوب شده و ایدآل

برای سفر یا آموزش بنیادی می باشد که تمام زبانهای دنیارا پوشش
می دهد و لغات و عبارات اساسی و ضروری در موضوعاتمختلف از
قبیل غذا تا اصطلاحات اصولی را طبقه بندی کرده استو با تاثیر از
این برنامه شما می توانید با هر جای جهانارتباط بر قرار کنید . از زبان
کرنیش تاکانتونی ونروژی بطورجالب و فوق العاده ترکیبی از خصوصیات
حسی و مضمون گسترده درنرم افزار برای ترجمه سریع و یاد گیری
بصورت چند زبانی قرارگرفته است

Afrikaans , Albanian , Alsatian , American , Amharic , Arabic (standard&Egyptian) , Armenian , Assamese , Azeri , Basque , Bengali , Brazilian , Breton , Bulgarian , Burmese , Cantonese , Catalan , Cornish , Corsican , Corsican , Czech , Danish , Dutch , English , Estonian , Farsi , Finnish , French , Georgian , German , Greek , Gujarat , Hawaiian , Hebrew , Hindi , Hungarian , Icelandic , Igbo , Indonesian , Irish , Italian , Japanese , Jerrais , Kannada , Khmer , Korean , Kurdish , Latin , Latvian , Lithuanian , Malagasy , Malay , Malayalam , Maltese , Mandarin , Manx , Maori , Marathi , Mexican Spanish , Mongolian , Navajo , Nepali , Norwegian , Papiamento , Pashto , Polish , Portuguese , Punjabi , Romanian , Romansh , Russian , Saami , Sardinian , Scottish Gaelic , Serbian , Sesotho , Setswana , Shone , Sindhi , Slovenian , Somali , Spanish , Swahili , Swedish , Swiss , Tagalog , Tamazight , Tamil , Telugu , Thai , Tibetan , Turkish , Ukrainian , Urdu , Vietnamese , Welsh , Xhosa , Yiddish , Zulu

خرید اینترنتی

/ 0 نظر / 27 بازدید