غلبه بر خواب بیش از حد ( پر خوابی)

دیگر زمان اضافه!بیش از حد میخوابید!برای مثال: شما اندکی افسرده هستید   بیش از حد!بیش از پیش افسرده میشوید!ای برای رسیدگی به امور شخصی ندارید ...!میخوابید

اما از کجا بدانید که واقعا به این خواب اضافه نیازندارید؟
گزینه اول: آن را حس میکنید. زیرا پس از خواب مفرط، اصلا احساستجدید قوا و پر انرژی بودن نمیکنید. برعکس، کاملا خواب آلود هستید گاهی اوقات چشمیا سرتان هم درد میکند، گیج هستید و حتی ممکن است نتوانید حواس خود را متمرکز کنید.

گزینه دوم: شما واقعا به خواب اضافه نیاز داشته اید. زیرا به اندازه کافیخوب نمیخوابید.

در هر دو مورد، اگر شبی بیش از 8 ساعت میخوابید و میل داریدبدانید که چگونه میتوانید با کمتر خوابیدن، به همین اندازه استراحت کنید، به خواندنادامه دهید:

دلایل خواب بیش از حد
همانطور که گفتیم، یک دلیلخواب بیش از حد شما میتواند کیفیت بد خواب باشد. دلایل داشتن چنین خوابی میتواندعادات یا شرایط بد و غیر اصولی مانند بیدار ماندن تا دیر وقت، انجام کارهای شیفتی،تغذیه نامناسب و محیط پر سر و صدا باشد. این حالت میتواند به دلیل ناهنجاریهایفیزیکی مانند قطع تنفس هنگام خواب یا Sleep apnea باشد.

اما بگذاریدسوالی از شما بپرسم:
فرض کنیم که شما در اکثر اوقات بیش از حد میخوابید وهر از گاهی دیر به سر کار میرسید.. احتمال خواب ماندن شما در صبح روزی که باید زودبیدار شده و به هواپیمایی که شما را به تعطیلاتی طولانی میبرد برسید، چقدر است؟متوجه منظورم شدید؟


بگذارید سر اصل مطلب برویم:
حتی زمانی که بدمیخوابید و کسر خواب دارید، باز هم در زمانی که واقعا بخواهید، بیدار میشوید، مگرنه؟ شاید باید اعتراف کنید که در ذهن خود موانعی ساخته اید که شما را در تختخوابنگه میدارد.

منظورم مشکلات احساسی/روانی مانند افسردگی، کمبود انگیزه یاترس از شکست است. شاید ترکیبی از بعضی یا تمام دلایل مذکور باشد که همراه با کمبودخویشتن داری و همچنین نیرویی که ما را اسیر عادات میکند، یکجا جمع شده و شما را دراکثر موارد وادار به خواب بیش از حد میکنند.

چگونه خواب بیش از حد رامتوقف کنیم؟
ابتدا باید این احساس تعهد را در خود ایجاد کنید که حتما برعادت خواب بیش از حد خود غلبه کنید. باید بدانید که "چرا" میخواهید چنین کنید. شماباید با دانستن این دلیل، در خود انگیزه غلبه بر این عادت را ایجاد کنید. سپس: بابرقرار کردن یک برنامه منظم خوابیدن و بیدار شدن و رعایت آن، سیستم خواب خود رادوباره به نظم درآورید.

چه زمانی به خواب میروید؟ چه زمانی بیدار میشوید؟حداقل طوری برنامه ریزی کنید که هر روز- حتی اگر دیر خوابیدید و حتی در روزهایتعطیل- در یک ساعت مشخص بیدار شوید.

شما باید برای خود برنامه ای داشته وآن را به طور دقیق اجرا کنید. انجام این کار در ابتدا مشکل است زیرا ممکن است سیستمخوابتان آسیب دیده باشد. یک نمونه ساده آن این است که اگر امروز صبح بیش از حدخوابیده باشید، زود خوابیدن در شب برایتان مشکل خواهد بود.

پس باید چهکنید؟
باید به هر روشی که بتواند شما را یک بار درست سر موقع بیدار کندمتوصل شوید و یک چرخه تازه را آغاز کنید. چند ساعت زنگ دار را تنظیم کرده و همه رابا هم و در جاهای مختلفی که نتوانید خاموششان کنید بگذارید، از دوستی بخواهید که بهشما تلفن کند، همسرتان را به کمک بطلبید و خلاصه هر کاری میتوانید انجام دهید.

به یاد داشته باشید که "باید" به محض بیدار شدن از جای خود برخیزید و فرصتدوباره به خواب رفتن را به خود ندهید. البته این تازه اول کار است، پس از این شماباید:

شرایط مناسب را برای داشتن خوابی خوب در شب محیا کنید و عوامل مخرب (نور، سر و صدا، عادت تماشای فیلم در رختخواب و...) را حذف کرده یا تعدیل کنید.

روشی مناسب و عملی برای بیدار شدن خود پیدا کرده و هر روز از آن استفادهکنید

/ 0 نظر / 4 بازدید