پخش اهنگ و فیلم

دکمه Pause   
شما هر موقعی می توانید با کلیک کردن روی دکمه
Pause پخش فایل صدا یا فیلم را دچار وقفه کنید. وقتی پخش را دچار وقفه کنید، کمه Pause به دکمه Play تبدیل می شود. برای آن که پخش از جایی که آن را نگهداشتید شروع شود، بر روی دکمه Play کلیک کنید.
 دکمه
Stop   
 با کلیک کردن روی دکمه
Play می توانید پخش را متوقف کنید. وقتی پخش را متوقف کنید، دکمه Pause به دکمه Play تبدیل می شود.
 دکمه
Play   
وقتی آهنگ یا فیلمی در حال پخش نباشد یا وقتی که فایل فیلم یا صدا دچار وقفه شده باشد، دکمه
Play ظاهر می شود. برای شروع پخش باید روی آن کلیک کنید.
حجم صدا را تغییر دهید  
با دراگ کردن کنترل
Volume به سمت راست یا چپ می توانید حجم صدای آهنگ یا فیلمی که پخش می شود را کم یا زیاد کنید.
به عقب و جلو بروید  
در هنگام پخش با کلیک کردن روی فلشهایی که جلوی آنها یک خط قرار دارد به تراکهای قبلی یا بعدی بروید. در هنگام پخش بعضی از انواع رسانه ها (نظیر فیلمها) ممکن است دکمه های یادآوری و سریع به جلو را مشاهده کنید که به شکل جفت فلشهایی به چپ و راست هستند.
یک تراک را انتخاب کنید  
اگر
CD یا DVD که پخش می کنید چند تراک داشته باشد، هر تراک در لیست پخش واقع در سمت راست صفحه پخش نشان داده می شود. بر روی هر تراک که کلیک کنید شروع به پخش شدن می کند.
 یک نمونه تصویری را انتخاب کنید  
نمونه های تصویری، تصاویری هستند که وقتی فایلهای موسیقی پخش می شوند به همراه آنها حرکت می کنند.
Media Player تعدادی نمونه تصویری جذاب دارد. برای آن که یکی یکی نمونه های تصویری را ببینید، بر روی فلشهای رو به چپ و راست ریز پنجره نمونه تصویری کلیک کنید. راه دیگر این است که روی دکمه ای که یک ستاره دارد کلیک کنید و یک نمونه تصویری از لیست باز شد انتخاب کنید.

/ 0 نظر / 5 بازدید