NGN نسل اینده شبکه ها

‌آشنایی‌
NGNدر آغاز بیشتر به گستره‌ای از مفاهیم فنی و تجاری اطلاق می‌شد که تغییراتی را در صنعت مخابرات نوید می‌داد. اکنون پس از تقریبا پنج سال کار و تلاش، این مفاهیم در قالب خدماتی نوین برای هر دو گروه فراهم‌کنندگان و مصرف‌کنندگان ظهوریافته است. به عبارت دیگر، آینده‌ای که از آن سخن می‌رفت عملاً فرارسیده است. اساساً در هر تجارتی ازجمله تجارت مخابراتی، تغییری صورت نمی‌گیرد؛ مگر با هدف کسب رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان و بهبود بازده مالی تولید‌کننده. البته ‌NGNاین دو ویژگی را در خود دارد. ارائه خدمات نوین از سویی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی از سوی دیگر موجبات رضایتهر دو طرف را فراهم می‌سازد.

 

اگر از مفاهیم کلی بگذریم و وارد لایه فنی شویم، به وضوح خواهیم دید که ظهور پدیده
‌‌NGN نتیجه منطقی و طبیعی روندی است که از آغاز پیدایش اینترنت در صحنه ارتباطات رخ داده است. رشد تصاعدی تعداد کاربران این شبکه و تمایل روزافزون سایر بخش‌های تجاری با ب‌کارگیری اینترنت و شبکه‌های کوچک‌تر با فناوری مشابه (همچون اینترانت‌ها) به عنوان بستر فعالیت‌های تجاری، کمیت و کیفیت مورد انتظار از کاربردهای اینترنتی را به‌صورت تصاعدی افزایش داده است. برای مثال ارائه فناوری‌هایی نظیر ‌VoIP بستر اینترنت را به‌صورت نامزدی برای مکالمات تلفنی، آن هم با هزینه‌های به مراتب پایین‌تر از شبکه‌های تلفنی در‌آورده است.در چنین شرایطی که حجم ترافیک‌های دیتا در برابر ترافیک‌های سنتی تلفنی رشدی چند برابری دارد و با ظهور ‌VoIPنیز حتی منبع درآمد اصلی شرکت‌های مخابراتی را تهدید می‌کند، طبیعی است که این شرکت‌ها به فکر چاره‌ای باشند تا بقای خود را در دنیایی که دیتا و پروتکل اینترنت (‌IP) درآن حرف اول را می‌زنند، حفظ نمایند. ‌‌NGNرا می‌توان نتیجه تفکر همگرایی (‌Convergence) در شبکه‌های ارتباطی دانست: تفکری که با هدف همگرا نمودن کلیه بسترهای ارتباطی موجود (اعم از دیتا، موبایل، تلفن و تلویزیون کابلی و...) روی بستری مشترک مبتنی‌بر فناوری ‌IP، سعی در کاهش هزینه‌ها و ارائه یکپارچه خدمات دارد.‌

البته تلاش برای  همگرایی شبکه‌ها سابقه‌ای نسبتا طولانی دارد. برای مثال، در  دهه 1980 میلادی این ایده عملاً درقالب شبکه‌های دیجیتال خدمات یکپارچه یا ‌Integrated Service Digital Network) ISDN) طرح گردید که در آن زمان به دلایلی از جمله: آماده نبودن سطح فناوری و گران‌ تمام شدن خدمات، تنها در چند کشور پیشرفته به کارگرفته شد. ولی ‌NGNدر زمانی مناسب و با توجه به میزان تقاضای مصرف‌کننده طرح شده‌است و به جای فناوری  گران و پیچیده ATM، بر پایه فناوری ساده، ارزان و پذیرفته‌شده ‌‌IPایجاد می‌شود. ‌

البته با تمام این توضیحات، باید پذیرفت که ‌‌NGNو به‌کارگیری آن مستلزم تغییرات اساسی در ساختار عملیاتی شرکت‌های مخابراتی خواهد بود: تغییراتی که بر تمامی جوانب فعالیت این شرکت‌ها، اعم‌ از فرهنگ کاری کارکنان و مدیران، گردش سرمایه و ساختار شبکه موجود مؤثر خواهد بود. در واقع برای موفقیت ‌NGNنیازمند تفکر و نگرش جدیدی در میان مدیران میانیِ شرکت‌های مخابراتی خواهیم بود که سخت‌ترین قسمت این فرایند زودگذر را نیز تشکیل می‌دهد.

‌اصول و مفاهیم ‌‌NGN

از دید کلی ‌ NGNبر سه اصل اولیه متکی است که عبارتند از:

معماری لایه‌ای:‌‌NGNبه شکلی پیاده‌سازی می‌شود که مجموعه توابع آن در چندین لایه متفاوت قرار گیرند.

این لایه‌ها عبارتند از: دسترسی، انتقال، کنترل و خدمات. مزیت قرار دادن توابع در لایه‌های گوناگون این است که هر لایه به‌صورت جداگانه بهینه‌سازی می‌شود؛ بدون آن‌که بر لایه‌های دیگر تأثیر گذارد. معماری لایه‌ای ‌‌NGN

/ 0 نظر / 3 بازدید