معرفی سلاح AK47 (کلاشینکف)

کالاشنیکف در سال‌های ‌1941 تا 1945 میلادی در جنگجهانی شرکت کرد که در آن به شدت مجروح شد وی پس از بازیافتن سلامتی خود شروع بهاختراع سلاح دستی اتومات کرد.
در نتیجه آزمون‌ها ‌و تلاش‌های ‌وی طی چندین سالکالاشنیکف تفنگ خود را ساخت. اختراع وی در رقابتی بین نمونه‌های ‌شرکت کننده،بهترین شناخته شد و در سال‌های ‌آخر دهه 1940 تصویب شد که ارتش شوروی سابق به ایناسلحه تحت عنوان 47 AK (اتومات کالاشنیکف 1947) تجهیز شدودر اواسط دهه پنجاه 47 AKبا اندکی تغییر مثل اینکه در ای کی۴۷ شعله پوش اوریب ندارد ولی در ای کی ام اوریبدارد تغریبا بهینه سازی شد و به سلاح استاندارد نیروهای مسلح شوروی سابق تبدیل شد.
نام کالاشنیکف به طور واقع تبدیل به افسانه شد اتومات کالاشنیکف رایج ترین تفنگدر جهان است امروزه در جهان 100 میلیون کالاشنیکو اتومات در مدل‌های ‌مختلف مورداستفاده قرار می‏گیرد.این اسلحه مشهور روسی در نیروهای مسلح 55 کشور جهان وجود داردو در آرم ملی شش قدرت جهانی به تصویر کشیده شده است. میخاییل کالاشنیکف بیش از 50سال زندگی خود را در کارخانه اسلحه سازی در شهر ایژفسک گذرانده که تا همین امروزنیز به کار خود ادامه می‏دهد وی در حال حاضر رییس اتحاد اسلحه سازان روسیه است. اینسلاح در سه نوع با قنداق ثابت وتاشو از زیر و تاشو از بغل ساخته می شود که نوع تاشوآن به دلیل اشغال کردن فضای کمتر و حمل آسانتر مورد توجه قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 131 بازدید